Đang tải... Vui lòng chờ...
Track Your Shipment

  


Kiểm hồ sơ nhập khẩu

Kiểm tra thực tế

Kiểm tra số máy

Chờ thông quan

Bãi chờ thông quan

Máy phát điện nhập

Đưa máy phát vào hầm

Tổ máy xuống dốc 45 độ

Kiểm tra kỹ thuật nâng

Vừa kéo vừa giữ

Gỗ hộp nhập khẩu

Gỗ cây nhập khẩu

Xếp gỗ vào bãi

Xe nâng 10 tấn rút cont

Dỡ xe tải trong cont

Xe tải nhập khẩu

Kiểm tra kỹ thuật

Chuẩn bị kiểm hóa

Cà số khung, sô máy

Chằng buộc hàng

Vận chuyển trạm tr

Kiểm tra Mooc Tafooc

Cẩu xếp hàng lên xe

Cẩu xếp hàng lên xe

Rút hàng cont 40

Rut cột điện 123Kv

Cẩu chuyển tải xe sang

Xe cẩu 50 Tấn rút hàng

Kỹ thuật dỡ hàng

Nhân viên thời vụ 

Dỡ rượu vang dán tem

Dán tem rượu nhập khẩu

Dịch vụ dán tem rượu

Rượu vang nhập khẩu

Dịch vụ nhập kh

Hạ cont rút xe nhập khẩu

Khai báo hải quan

Rút xe trong cont

Thủ tục nhập khẩu xe

Đăng kiểm hiện trường

Đóng hàng rời

Tàu rờiđường biển

Áo trẻ em nhập khẩu

Thởi trang trẻ em nhập

Quần áo nhập khẩu

Khoan hầm nhập khẩu

Vận chuyển máy 45 tấn

Đóng xe vào cont

Đóng 5 xe trong 1 cont

Vận chuyển đường biển