• tau bientau bien
  • CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOGISTICS ĐÔNG DƯƠNGCÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOGISTICS ĐÔNG DƯƠNG
  • CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOGISTICS ĐÔNG DƯƠNGCÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOGISTICS ĐÔNG DƯƠNG
  • CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOGISTICS ĐÔNG DƯƠNGCÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOGISTICS ĐÔNG DƯƠNG
  • CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOGISTICS ĐÔNG DƯƠNGCÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOGISTICS ĐÔNG DƯƠNG
Trang chủ » Giới thiệu » Tầm nhìn, Sứ mệnh
Sứ mệnh:
Bản tuyên bố về sứ mệnh là một tài liệu có mục đích thông báo sự tồn tại của công ty bạn. Một bản tuyên bố sứ mệnh xác định những giá trị và những quy tắc chi phối công ty của bạn và là một phần cốt yếu trong quá trình lên kế hoạch chiến lược. Các sứ mệnh có thể khác nhau về độ dài và nói về việc kinh doanh, mục đích và các giá trị. Sứ mệnh của công ty là lý do mà công ty tồn tại trên thị trường, bạn là ai và bạn sẽ mang lại cho khách hàng và cộng đồng những loại sản phẩm và dịch vụ gì. Những quyết định trong quá trình lên kế hoạch chiến lược và trong sự chi phối của công ty luôn luôn phải hài hòa với tuyên bố về sứ mệnh.

Tuyên bố về sứ mệnh là nền tảng cho tầm nhìn của công ty. Tuyên bố về sứ mệnh hay có thể là động lực thúc đẩy nhân viên khi truyền tải những mục đích và giá trị của công ty tới khách hàng và cộng đồng.

VD Sứ mệnh của GK: Sứ mệnh của GK là góp phần vào sự phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Việt Nam, nhằm giúp các doanh nghiệp đạt mục tiêu tăng trưởng của mình.

Tầm nhìn:

Một bản tuyên bố về tầm nhìn là một báo cáo nói về vị trí mà công ty bạn mong đạt được. Bản tuyên bố tầm nhìn phác thảo ra tương lai của công ty bạn khi các bạn đạt được những mục tiêu và mục đích của mình. Các tuyên bố về tầm nhìn có thể khác biệt nhau về độ dài; có thể là một câu ngắn gọn, cũng có thể là một đoạn văn dài nhưng phải xác định được đích đến cuối cùng của bạn.

VD Tầm nhìn của GK: Trở thành nhà cung cấp giải pháp đào tạo tổng thể hàng đầu tại Việt Nam.

 VD về hình ảnh của một đoàn tàu đi từ Hà Nội đến Sài Gòn.

- Sứ mệnh con tầu: Chở hàng hoặc chở người
- Tầm nhìn: Đến ga Sài Gòn an toàn
- Giá trị cốt lõi: Hai đường ray đảm bảo con tầu đi đúng hướng
 
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOGISTICS ĐÔNG DƯƠNG
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOGISTICS ĐÔNG DƯƠNG
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOGISTICS ĐÔNG DƯƠNG
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOGISTICS ĐÔNG DƯƠNG
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOGISTICS ĐÔNG DƯƠNG