Đang tải... Vui lòng chờ...
Track Your Shipment

  

Khai Thuê Hải Quan

Môi giới hải quan: làm thế nào hàng hóa tiếp tục di chuyển
ILT rút ra từ kinh nghiệm toàn cầu và chuyên môn để giúp bạn quản lý những thủ tục phức tạp của thương mại quốc tế và tuân thủ quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tuân Thủ Xuất Khẩu / Tuân Thủ Nhập Khẩu
Hạn chế xuất khẩu và các quy định có thể thay đổi nhanh chóng trên thị trường toàn cầu. Đội ngũ chuyên gia xuất khẩu của ILT giám sát chặt chẽ những thay đổi này, và đảm bảo rằng các chuyến hàng xuất khẩu của bạn là hoàn toàn tuân thủ bất kỳ điều kiện giấy phép cần thiết, hồ sơ an ninh, và các yêu cầu kiểm tra hàng hóa hạn chế xuất khẩu. Tuân thủ nhập khẩu...

Thủ tục hoàn thuế nhập khẩu
Trong số những lô hàng nhập khẩu, một tỷ lệ không nhỏ các lô hàng đủ điều kiện hoàn thuế. Đội ngũ chuyên gia ILT có thể giúp bạn xác định xem hàng hóa của bạn đủ điều kiện cho một chương trình hoàn thuế, và hỗ trợ bạn hoàn lại những khoản tiền thuế đã nộp vào ngân sách.

Thông quan hải quan / Khai báo hàng quá cảnh
Cho dù hàng hóa của bạn cần phải thông quan hải quan hoặc di chuyển trong khu ngoại quan, đội ngũ thủ tục hải quan và chuyên gia môi giới ILT có thể chuẩn bị và trình Cơ quan Hải quan hoặc khai báo một cách nhanh chóng và chính xác

Thủ tục nhập khẩu xe ô tô theo chế độ tài sản di chuyển Việt kiều
Người thực hiện thủ tục hải quan: Bộ phận thủ tục giao nhận ILT nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô đã qua sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam

Quy trình thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu, tạm nhập xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại
Quy trình thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu, tạm nhập xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại

Quy trình thực hiện thủ tục cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
Quy trình thực hiện thủ tục cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Quy trình thực hiện thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương
Quy trình thực hiện thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương

Quy trình thực hiện thủ tục kiểm tra và xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu
Quy trình thực hiện thủ tục kiểm tra và xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

 Quy trình thực hiện thủ tục xác định trước mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Quy trình thực hiện thủ tục xác định trước mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.