Đang tải... Vui lòng chờ...
Track Your Shipment

  

Ủy Thác Xuất Nhập Khẩu

DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ỦY THÁC
Dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác là thế mạnh riêng có của ILT. Cùng với kinh nghiệm dạn dày trên 10 năm hoạt động trong lĩnh vực giao nhận, xuất nhập khẩu, chúng tôi đã và đang cung cấp các dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác cho khách hàng trong nước và quốc tế. ILT thay mặt khách hàng thực hiện hàng ngàn thương vụ mua bán xuất khẩu và nhập khẩu từ nước ngoài đến Việt nam.